Semalt Expert разкрива 13 прости техники, които всеки успешен бизнес разума изследва

За някои хора успехът може да изглежда като вдигане на торба с пясък, но за някои от тях това е просто рутина. Как е възможно?

Първоначалният етап е да се убие страхът, който идва от усещането за провал, като се пита непрекъснато и се планира правилно. Водещият мениджър за успех на клиенти на Semalt Игор Гаманенко твърди, че годините на опита са безценни, тъй като са допринесли за реализирането на много проекти. Ето тринадесетте съвета какво да направите, за да успеете в бизнеса, който експертът споделя, опирайки се на опита на производителната трудова практика в Semalt.

концептуализира

Трябва да имате голяма картина на това, което искате да постигнете от етапа на идеята до окончателното изпълнение и мониторинг. В същото време е важно да разберете броя на хората, които искате да ангажирате, технологията, която планирате да наемете, превозното средство, което позволява транспортиране както на хора, така и на технологии. Определете целевите клиенти, регулаторния орган и ценовия показател, който ще гарантира печалба или поне ще поддържа инициативата за известно време, докато не преодолеете дори и след това.

план

След като приключите с картирането на идеите, се прави подробно планиране на всички отделни страни на вашата идея. От най-важното до най-малкото, всички последици за разходите следва да бъдат еднакво разпределени. Същността на този строг процес е да прецените по-добре колко време ще ви отнеме да постигнете целта си, която беше неясно изразена по време на концептуализацията.

Извличане на информация

Разбира се, трябва да сте запознати с някакъв специфичен вид информация, но това не е достатъчно, за да ви гарантира успеха. По този начин, необходимостта от задълбочени изследвания е неизбежна, тъй като някои факти може да не са ви отворени от самото начало или нещата са се разминали и трябва да го знаете. Отново, в зависимост от информацията, от която се нуждаете, извличането на информация трябва да се извършва по подходящ начин. В крайна сметка правилната информация е много важна, така че да не губите ресурси по грешен път.

Проверете информацията

Направете проучване на получената информация, потвърдете нейната достоверност и я приведете в съответствие с концептуализираната цел, както сме посочили преди. По време на проверката, последователността е много важна, тъй като до голяма степен причинява надеждност на събраната информация.

Намерете алтернативи

Когато излезете с цялата информация, ще отнеме известно време, за да се огледате и да видите дали все още има някои мощно по-добри начини за постигане на същите или по-добри резултати. Какво смятате? Първо обмисляте целевите клиенти или клиенти, а не разходите, времето или ресурсите. След като разясните кое е най-важното за удовлетвореността на клиентите, трябва да вземете предвид фактора на разходите, времето и ресурсите и да изберете най-добрите варианти за вашата инициатива.

Съставете окончателния план

С анализа на наличните алтернативи вече можете да имате смела позиция относно стратегията, която да използвате, която ще даде приоритет на интересите на заинтересованите страни. Една от всичките ви алтернативи трябва да изпъкне по отношение на удовлетвореността и времето на клиентите. Не забравяйте, че имате свобода да използвате множество стратегии по различно време в зависимост от преобладаващите обстоятелства. Най-важните неща за постигане със сигурност са устойчиви резултати.

Изберете източник на средства

Вашият бизнес случай до голяма степен играе важна роля за получаване на необходимите средства. Това е ясен израз на обосновката на инициативата и причината за приемането на конкретна стратегия срещу всички шансове. Тя трябва да бъде навременна и сложна, проста и без съмнение и всякаква неяснота. Много важно е, че трябва да използвате източници, които няма да повлияят негативно на вашия бизнес, например висок лихвен процент, продължителни и сложни правни задължения, строги условия за гаранции. Винаги фактор за параметрична цена на капитала, която ще отчита всички видове рискове и все още попада в границите на очаквания поток от приходи.

Актуализирайте плана си

Никога не е твърде много от вашето време и ресурси, за да се сведе до минимум събития, което ще доведе до загуба. Така че, отделете малко време и прегледайте всичко, което сте направили за последните дни, седмици и дори месеци. Не позволявайте да се промъква в години, но ако това стане, не забравяйте да не се отказвате или да се отдадете на забавяне. Може би може да се направи някаква точка и пресичане. Когато ги намерите, не губете време, направете необходимото и се запознайте със следващата стъпка.

Изпълнете своя план

Време е да го накарате да се търкаля и играе малко по малко, защото никога не знаете какво се чака. Въпреки че поговорката „планирането ви спестява два пъти повече време по време на внедряването“ е вярна, но никога не е подчертавала необходимостта от бързане, затова го приемайте бавно и стабилно. Това ще ви позволи бързо да се пренастроите, ако има някои непредвидени обстоятелства, които предполагат, че в крайна сметка, разликата между планираната стратегия и реализираната стратегия ще бъде много тясна и контролирана.

Наблюдавайте плана си

Нито един успешен бизнес не преминава без наблюдение и контрол. Това е отличителният белег на устойчивостта и гарантирането на качеството. Същността на мониторинга е да се предприемат правилни стъпки възможно най-бързо, тъй като колкото по-далеч се получава от плана, толкова по-трудно става управлението и по-скъпият бизнес става. Управлението на изоставането включва високо ниво на приоритизация; въпросът е: на чийто интерес ще бъде даден приоритет пред друг? И следващото нещо, което ви идва на ум е конфликтът.

Предприемайте коригиращи действия

Необходимостта от осигуряване на имиджа и репутацията на бизнеса, както и от други фактори, като разходи, удовлетворение и максимизиране на ресурсите, налагат необходимите коригиращи действия. Одобрения за преработка, отклонения и поправки на дефекти ще трябва да се правят в определени срокове, които няма да повлияят неблагоприятно на цялата продължителност на бизнеса.

Нека хората знаят вашия бизнес

Използвайте социалните медии, от уста на уста и всеки друг механизъм за рекламиране, за да промотирате бизнеса си. Това ще увеличи продажбите и ще увеличи приходите, докато разходите постепенно ще намаляват и печалбата ще скочи в дългосрочен план.

Не спирайте мониторинга

И накрая, не спирайте да наблюдавате, защото бизнесът е много динамичен, където промените са неизбежни. Бъдете активни, продължете да се учите и да продължите да прилагате знания и умения. Растежът и разрастването ще дойдат естествено, а концепцията за спонтанността ще ви държи в плаване.

send email